როგორ გავუმკლავდეთ ექსკავატორის კვამლს?

კვამლიდანექსკავატორიექსკავატორის ერთ-ერთი გავრცელებული ხარვეზია.ჩვეულებრივ, ექსკავატორებს აქვთ თეთრი, ლურჯი და შავი კვამლი.სხვადასხვა ფერები წარმოადგენენ სხვადასხვა ხარვეზის მიზეზებს.მანქანის უკმარისობის მიზეზზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ კვამლის ფერის მიხედვით.