სერვისი

სერვისი

მანქანის გარანტია იქნება 12 თვე, დაწყებული იმ დღიდან, როდესაც დისტრიბუტორი ყიდის მანქანას საბოლოო მომხმარებელს

მანქანის გარანტია მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს დისტრიბუტორის მიერ.დისტრიბუტორმა უნდა უზრუნველყოს კარგი მომსახურება საბოლოო მომხმარებლისთვის, მოიცავდეს ტექნიკურ ტრენინგს მანქანების ექსპლუატაციისა და ტექნიკური და სარემონტო მომსახურებისთვის.

კომპანია Gookma უზრუნველყოფს ტექნიკურ მხარდაჭერას დისტრიბუტორს.საჭიროების შემთხვევაში, დისტრიბუტორს შეუძლია გაგზავნოს თავისი ტექნიკოსები Gookma-ში ტექნიკური მომზადებისთვის.

Gookma უზრუნველყოფს დისტრიბუტორს სათადარიგო ნაწილების სწრაფ მიწოდებას.

მომსახურება 9